Wersje językowe
Gwarancja i serwis

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Warunki Gwarancji

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących

       w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego

       usunięcia wad fizycznych.

 1. Gwarant udziela osobom fizycznym gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 24 miesięcy, licząc od daty wystawienia gwarancji. Gwarancja producenta dla firm obejmuje okres 12 miesięcy licząc od daty wystawienia gwarancji.
 2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem,

       z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej

       eksploatacji. Za elementy eksploatacyjne uważane są wałki drewniane .

 1. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić

       wymiany niesprawnej części na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej

       pracy sprzętu.

 1. W przypadku 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, Gwarant będzie zobowiązany do wymiany naprawianego podzespołu na nowy, wolny od wad.
 2. Przyjęcie zgłoszenia do serwisu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez Użytkownika informacji o usterce. Wykonanie naprawy w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty otrzymania fizycznie sprzętu, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia naprawy.
 3. Transport uszkodzonego sprzętu do siedziby Gwaranta i z powrotem zapewnia Użytkownik.
 4. Gwarant zapewni pełny autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia.
 5. Jeśli użytkownik zażąda dosłania jedynie części zamiennych i rezygnuje z serwisu, koszty naprawy obciążają użytkownika. Uszkodzoną część zamienną użytkownik ma obowiązek odesłać do serwisu. W przypadku nie odesłania części zamiennej w terminie 5 dni od odebrania przesyłki z nową częścią, użytkownik traci gwarancję na urządzenie.
 6. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3

       ulega przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się

       z wymiana części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których

       mowa w ust. 2 i ust. 3 .

 1. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy, za pośrednictwem

       podmiotu świadczącego usługi przewozowe, na koszt i ryzyko Użytkownika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl