Záruka a servis

Záruka a servis

Některé produkty prodávané v našem obchodě mají záruku výrobce. Pokud je na zařízení, na které se vztahuje záruka, zjištěna závada, kontaktujte nejbližší servisní místo uvedené v záručním listu nebo na webových stránkách výrobce. Jedná se o velmi rychlý proces reklamace, který vám umožní uvést zařízení zpět do provozuschopného stavu v co nejkratším čase.

Poznámka: Uschovejte si prosím doklad o koupi (účtenka nebo faktura) a originální obal do konce záruční doby - jsou základem pro uplatnění reklamace.

Záruční podmínky

 1. Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje na vady způsobené vlastními příčinami
  v prodávaném zařízení. V rámci záruky je Ručitel povinen poskytnout bezplatně

  odstranění fyzických vad.

 1. Garant poskytuje fyzickým osobám záruku s bezplatnou službou po dobu 24 měsíců ode dne vystavení záruky. Záruka výrobce pro firmy se vztahuje na dobu 12 měsíců od data vystavení záruky.
 2. Záruka se vztahuje na všechny prvky dodaného zařízení včetně příslušenství,
  s výjimkou spotřebního materiálu podléhajícího běžnému opotřebení

  vykořisťování. Dřevěné násady jsou považovány za spotřební materiál.

 1. V rámci záruky poskytuje Garant technický servis a nemůže odmítnout
  výměnu vadného dílu za nový, pokud jeho oprava nezaručuje správnou funkci

  provoz zařízení.

 1. V případě 3 záručních oprav stejné součásti bude Garant povinen vyměnit opravenou součást za novou, bez závad.
 2. Přijetí přihlášky do služby a provedení úkonů směřujících k opravě proběhne do 2 pracovních dnů, počínaje dnem odeslání informace o závadě Uživatelem. Dokončení opravy do 7 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí zařízení a v případě nutnosti dovozu náhradních dílů do 14 pracovních dnů ode dne nahlášení opravy.
 3. Dopravu poškozeného zařízení na sedadlo a záda garanta zajišťuje Uživatel.
 4. Garant poskytne na předmět objednávky plný autorizovaný záruční servis.
 5. Pokud uživatel požaduje pouze náhradní díly a odstoupí od služby, jsou náklady na opravu účtovány uživateli. Poškozený náhradní díl je uživatel povinen zaslat do servisu. Pokud nebude náhradní díl zaslán zpět do 5 dnů od obdržení zásilky s novým dílem, uživatel ztrácí záruku na zařízení.
 6. V případě opravy zařízení se záruka a záruční doba uvedená v odst 2 a sec. 3
  se prodlužuje o dobu, po kterou zařízení zůstane v opravě. V případě závazné opravy

  při výměně dílů se záruka a záruční doba na vyměněné díly rovná uvedeným lhůtám

  uvedené v odd. 2 a sec. 3.

 1. Smluvní strany umožňují možnost dodání zařízení vyžadujícího opravu prostřednictvím
  subjekt poskytující přepravní služby, na náklady a riziko Uživatele.
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy od home.pl