Wersje językowe
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na tą wiadomość. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów. 

Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, pragniemy poinformować państwa, że :

·         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PORTVEST Bartosz Różycki z siedzibą przy ul. 29 listopada 3/15 00-465 Warszawa Polska

·         z inspektorem Ochrony Danych w PORTVEST Bartosz Różycki można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@kurtos.pl lub telefonicznie +48 664579866

·         Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);

- sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę PORTVEST Bartosz Różycki ;

-  przesyłania informacji dotyczących spraw finansowych, wynikających ze współpracy z firmą PORTVEST Bartosz Różycki;

- prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez firmę PORTVEST Bartosz Różycki samodzielnie lub z we współpracy z innymi podmiotami;

- dochodzenia roszczeń;

- archiwizacja;

- udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski

·         Podstawą przetwarzania Państwa Danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

·         Państwa dane mogą być udostępniane :

-  podmiotom lub organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa;

- podmiotom współpracującym z firmą PORTVEST Bartosz Różycki oraz kontrahentom

- firmom transportowym, kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa zamówione towary i przesyłki

- kancelariom prawnym, którym PORTVEST Bartosz Różycki zleci prowadzenie postępowania
w sprawach dochodzenia roszczeń

·         Państwa  dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych.

·         Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od celu, w jakim dane będą przetwarzane. Okres, przez Który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez PORTVEST Bartosz Różycki jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

-  przepisy prawa do przetwarzania danych przez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości )

- okres współpracy z firmą PORTVEST Bartosz Różycki ;

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

- okres na jaki została udzielona zgoda

·         W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

·         prawo do żądania sprostowania (poprawieni) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

·         prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym)

·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·         prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych

·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

·         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

·         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez PORTVEST Bartosz Różycki Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

·         Podanie przez Państwa danych Administratorowi i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w  celach wskazanych ust. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej, jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu.

·         Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

·         Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Z poważaniem

Bartosz Różycki
Portvest
ul. 29 listopada 3/15
00-465 Warszawa
NIP: 5252082081
Tel: 664579866

 

 

 .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl